• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

ملاقات سفیر ایران در روسیه با رئیس کنفدراسیون صنعتگران و کارآفرینان مسکو

تاریخ انتشار: 1 دی 1400

 

ملاقات سفیر ایران در روسیه با رئیس کنفدراسیون صنعتگران و کارآفرینان مسکو

 

دکتر کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در ملاقات با خانم النا پانینا رئیس کنفدراسیون صنعتگران و کارآفرینان مسکو، زمینه همکاری این کنفدراسیون از جمله حوزه فناوری اطلاعات و پزشکی با ساختارهای اقتصادی مشابه در ایران را مورد بررسی قرار داد. با عنایت به اینکه ایشان همزمان مدیر موسسه راهبردهای بین المللی سیاسی و اقتصادی (RUSSTRAT ) نیز می‌باشند، جلالی پیشنهاد نمود همکاری در بخش مطالعاتی بین این موسسه و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران آغاز گردد که مورد موافقت نامبرده قرار گرفت.

 خانم پانینا پیش از این معاون دومای ایالتی دوره‌های دوم، چهارم، پنجم و ششم مجلس فدرال فدراسیون روسیه بود و در چارچوب یک هیات پارلمانی به ایران سفر نمود.