• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

ممنوع خروج شدن بیش از یک میلیون نفر از شهروندان روسیه به دلیل بدهی های بانکی

تاریخ انتشار: 7 آبان 1397

منبع:www.rbc.ru

طبق گزارش ضابطین قضایی فدرال، بیش از یک میلیون نفر از شهروندان روسیه به دلیل بدهی های بانکی ممنوع خروج شده اند.

4.5 میلیون پرونده بدهی در قبال موسسات اعتباری به میزان 1.7 تریلیون روبل در دستور کار ضابطین قضایی فدرال قرار دارند. بنابراین، میانگین بدهی برای هر نفر 377 هزار روبل می باشد. از هر سه نفر بدهکار در روسیه، یک نفر ممنوع خروج شده است.

تقریبا نیمی از ضابطین قضایی (46 درصد) برای وصول بدهی ها مجبور به ضبط درآمد بدهکاران شده اند. ضابطین قضایی تنها در طی 8 ماه در سال 2018، 85.9 میلیارد روبل از بدهکاران در روسیه ضبط کرده اند.

حدود 2.8 میلیون نفر از شهروندان روسیه، به دلیل تعویق در پرداخت ها (من جمله جرایم و نفقه) ممنوع خروج شده اند. این رقم در مقایسه با سال گذشته، رشد زیادی داشته است، در سال 2017 تنها 1.6 میلیون نفر از شهروندان روسیه مشمول این قانون شده بودند. طبق گزارش ضابطین قضایی، در ماه ژوئیه 2.5 میلیون نفر در روسیه ممنوع خروج شده بودند.  بنابراین، تنها در دو ماه، 300 هزار نفر دیگر برای ممنوع خروج شدن به مراجع قضایی معرفی شده اند.

بر اساس آمار مناطق روسیه، بیشترین تعداد ممنوعیت خروج از مرزهای روسیه، شامل خطه کراسنادار (172.7 هزار نفر)، مسکو (154.6 هزار نفر) و باشقیرستان (149.4 هزار نفر) بوده است.

بیشترین رکورد عدم پرداخت نفقه در روسیه، مربوط به مرد 50 ساله ساکن مسکو با بدهی 118 میلیون روبلی به  همسر سابق و چهار فرزند خود می باشد.