• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

میهمانان روسی و خارجی در کنفرانس بین المللی فعالیتهای اقتصادی خارجی در راستوف نا دانو حضور پیدا خواهند کرد

تاریخ انتشار: 10 آذر 1396

میهمانان روسی و خارجی در کنفرانس بین المللی فعالیتهای اقتصادی خارجی در راستوف نا دانو حضور پیدا خواهند کرد (پایگاه اطلاع رسانی Donald.ru  2017/11/30)

در تاریخ 1 دسامبر در شهر راستوف نا دانو پنجمین کنفرانس بین المللی " فعالیتهای اقتصاد خارجی به مثابه عامل توسعه موثر موسسات خرد و کلان در مناطق روسیه" برگزار میگردد. قرار است در این کنفرانس حدود 1500 میهمان من جمله از آلمان ، بلغارستان ، ایران و آذربایجان و غیره و همچنین از مناطق مختلف روسیه شرکت نمایند. در میان شرکت کنندگان میتوان از نمایندگان محافل تجاری، سفارتخانه ها، نمایندگی های تجاری کشورهای خارجی، سازمانهای اجتماعی و اتحادیه های بازرگانانی، کمپانی های بزرگ روسیه و بین المللی، سازمانها و انستیتوهای مالی و همچنین کارشناسان خارجی نام برد.