• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

نتایج ماه اول تحریم های شرکت روسال

تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1397

منبع:http://www.amic.ru

طبق گزارش خبرگزاری ری-آ، شرکت روسال 96 میلیارد روبل از سرمایه خود را در ماه اول تحریم ها از دست داده است.

تحت فشار تحریم ها از ارزش اوراق بهادر شرکت روسال کم شده است. در روز 5 آوریل، ارزش اوراق بهادر شرکت "روسال" 34.41 روبل بود، و در تاریخ 4 ماه مه، یک ماه بعد به 28.09 روبل یا 18.4 درصد کاهش یافته است.
 کل سرمایه شرکت در این مدت از 522.8 میلیارد روبل به 426.8 میلیارد دلار کاهش یافته است. سرمایه این شرکت در 9 آوریل با 228.5 میلیارد روبل (با قیمت 15.04 روبل) به حداقل در طول تاریخ خود رسیده است.