• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

نشست شورای سیاست گذاری برگزاری نمایشگاه اختصاصی اوراسیا و همایش صنعتگران و کارآفرینان کشورهای عضو شانگهای

تاریخ انتشار: 1 دی 1400

15 آذرماه 1400

اولین نشست شورای سیاستگذاری دور دوم نمایشگاه اختصاصی اوراسیا و اولین همایش اقتصادی صنعتگران و کارآفرینان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور دومای دولتی روسیه، مرکز صادرات روسیه، اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه، بنیاد روس کنگرس، مجمع اقوام اوراسیا، شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه غلات روسیه، نمایندگان سفارتخانه‌های ارمنستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار گردید.

 قراراست این نمایشگاه در تاریخ هشت لغایت یازدهم شهریور سال ۱۴۰۱ در محل اکسپوسنتر مسکو برگزار گردد