• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

نصب کنتورهای کنترل از راه دور در خانه های روسیه

تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1397

منبع:https://newsrussia.today

وزارت ساخت و ساز فدراسیون روسیه در نظر دارد اجباری نصب کنتور در خانه ها را با کارکرد انتقال از راه دور را اجباری کند. این سازمان معتقد است که این کار باعث ایجاد نظم در حساب و پرداخت هزینه های آب و برق می شود، زیرا اطلاعات در مورد میزان مصرف به صورت اتوماتیک به مراکز محاسبات می رسند. کنتورهای هوشمند بعد از تعمیرات و بازسازی ساختمان ها نصب خواهند شد. برنامه ریزی شده است، که تا پایان سال 2019، شرایط نصب چنین دستگاه هایی به صورت گسترده ایجاد شود.  

پیش بینی می شود که تا پایان سال 2021، این سیستم ها 100 درصد در ساختمان های نوساز مورد استفاده واقع شود، و نیمی از منازل در طی تعمیرات اساسی ساختمان ها در سال های 2020 تا 2021، سیستم جدید را جایگزین سیستم قدیمی کنند. بحث اصلاحات در اسناد از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد و تغییرات تا از 1 ژوئیه 2019 وارد اعمال خواهند شد.