• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

وارد کردن داروهای خارجی در بازار روسیه بدون انجام آزمایش

تاریخ انتشار: 13 شهریور 1397

منبع:https://iz.ru

برخی داروها در داروخانه های روسیه به فروش می رسند که بر روی آنها هیچ گونه آزمایشی در داخل روسیه انجام نشده است. صحبت در مورد برخی داروهای وارداتی از اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن می باشد. واردات محصولات دارویی اصلی در روسیه به دلیل تصویب طرح «توسعه رقابت در بخش بهداشت و درمان» توسط دولت، امکانپذیر گشت.

بر روی هر بسته دارویی برچسبی وجود دارد که بر روی آن نوشته شده است، که دارو در خارج از کشور آزمایش شده است. به طوری که در وزارت صنایع و تجارت مشخص شده است، واردات داروهای خارجی به بازار روسیه امکان دارد در سطح توافق بین دولت ها انجام شود.

به نظر کارشناسان، این اقدام جدید می تواند مشکل فقدان داروهای مشابه خارجی در روسیه، و همچنین داروهای مورد نیاز در درمان بیماری های خاص و انکولوژی را حل کند. اما داروهایی که بر روی آنها آزمایشات انجام نگرفته اند می توانند تاثیرات منفی غیر مستقیم نیز داشته باشند.