• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

وزارت کشاورزی روسیه: عوامل بازدارنده در همکاری بین ایران و روسیه در عرصه کشاورزی باقی نمانده اند

تاریخ انتشار: 24 آذر 1396

وزارت کشاورزی روسیه: عوامل بازدارنده در همکاری بین ایران و روسیه در عرصه کشاورزی باقی نمانده اند (پایگاه اطلاع رسانی agrobook.ru، milknews.ru ،inforos.ru 2017/12/13)

جمبولات خاتوف معاون اول وزیر کشاورزی روسیه در کنفرانس علمی- عملی بین المللی "ایران و قفقاز شمالی: تاریخ و  چشم اندازها" در ولادی قفقاز گفت: در روند همکاری های کشاورزی ما تحرک مثبتی به چشم میخورد. سال جاری دیدار های زیادی انجام گرفتند. در نتیجه آن ما "کریدور سبز"، "لغو محدودیتها" و حل و فصل مسئله صادرات گوشت گاو بین سرویس نظارت بر بهداشت دامی و گیاهی و خدمات دامپزشکی ایران را داریم.  ما دقیقا مسئله صادرات محصولات حلال را درک میکنیم. تجارت باید موضع فعالتری را بگیرد و عوامل بازدارنده باقی نمانده اند. چند روز پیش از آستراخان به ایران اولین محموله 90 تنی گوسفند صادر شد.