• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

وعده معاون نخست وزیر روسیه برای گران نشدن بنزین تا 100 روبل

تاریخ انتشار: 24 خرداد 1397

منبع:https://www.rbc.ru

به گفته معاون نخست وزیر روسیه، افزایش قیمت بنزین، تهدیدی برای بودجه مناطق روسیه می باشد. وی اطمینان داد، که دولت ابزارهای کافی برای جلوگیری از افزایش قیمت در دست دارد. وی افزایش قیمت بنزین تا 100 روبل را غیرممکن دانست، و افزود که دولت امکانات زیادی برای جلوگیری از این روند دارد. برخی از رسانه ها، کارشناسان و برخی از نمایندگان شرکت ها پیش بینی می کنند که تا آخر سال قیمت بنزین در روسیه تا 100 روبل افزایش خواهد یافت. وی تاکید کرد، که دولت باید راه حلی برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل پیدا کند.