• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

پوتین توافقنامه حمایت متقابل از سرمایه گذاری با ایران را امضا کرد

تاریخ انتشار: 16 دی 1395

پوتین توافقنامه حمایت متقابل از سرمایه گذاری با ایران را امضا کرد (خبرگزاری ریانووستی 2016/12/29)

ولادیمیر پوتین دیروز قانون تصویب توافقنامه بین دولتی با ایران را در خصوص تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری و پروتکل الحاقی آنرا بامضا رساند. این سند بین دولتی برای سرمایه گذاران شرایط مطلوب تری را ایجاد میکند که براساس آن سرمایه گذاری درخاک دولت عضو توافقنامه طبق قوانین آن انجام میگیرد. حتی شرایط برای سرمایه گذاران بهتر از سرمایه گذاران ملی و کشور سوم است.