• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

پوتین توافقنامه همکاری در زمینه موقعیتهای غیر مترقبه در دریای خزر را امضا کرد

تاریخ انتشار: 16 دی 1395

پوتین توافقنامه همکاری در زمینه موقعیتهای غیر مترقبه در دریای خزر را امضا کرد (خبرگزاری تاس  2016/12/29)

ولادیمیر پوتین قانون تصویب توافقنامه همکاری در زمینه هشدار و از بین بردن اوضاع غیر مترقبه در دریای خزر را امضا کرد . این توافقنامه در سال 2014 در آستراخان  بین نمایندگان پنج کشور حوزه دریای خزر منعقد شد. هدف این سند حل وفصل مسائل مربوط به کمکهای عملیاتی درصورت وقوع اوضاع غیر مترقبه در دریای خزر و مناطق حاشیه آن می باشد.