• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

پیشرو بودن داغستان در زمینه صادرات گوشت گاو به ایران

تاریخ انتشار: 20 مهر 1397

منبع:https://agrobook.ru

به نقل از بخش مطبوعاتی وزارت کشاورزی منطقه، بر اساس نتایج حاصل شده از نمایشگاه کشاورزی و صنعت کشاورزی «پائیز طلایی»، جمهوری داغستان اولین منطقه ای می باشد که صادرات گوشت به ایران را آغاز کرده است.

جمهوری داغستان و جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه ای را در زمینه صادرات گوشت به امضا رساندند.

در وزارت کشاورزی منطقه تاکید کردند که این تفاهم نامه اولین مورد در زمینه صادرات گوشت به ایران می باشد. تا به امروز هیچ یک از مناطق روسیه به ایران گوشت گاو صادر نکرده است.

داغستان 800 تن گوشت گاو به ارزش 393 میلیون 600 هزار روبل گوشت گاو به ایران صادر خواهد کرد.