• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

پیش بینی گران شدن قیمت بنزین در روسیه تا 100 روبل برای هر لیتر

تاریخ انتشار: 21 خرداد 1397

منبع:https://life.ru

کارشناسان معتقدند که کنترل قیمت های خرده فروشی سوخت منجر به تخریب استقلال جایگاه های عرضه سوخت و انحصار بازار سوخت خواهد شد.

اتحادیه مستقل سوخت نگران گران شدن سوخت تا دو برابر و نیم می باشد. بر اساس ارزیابی رئیس اتحادیه مستقل سوخت، توافق کابینه وزرای روسیه با شرکت های بزرگ نفتی روسیه برای تثبیت قیمت خرده فروشی سوخت می تواند نتایج مخرب کننده ای داشته باشد. کارشناس معتقد است که این توافق منجر به تخریب شبکه های مستقل و بخش قابل توجهی از زیرساخت های سوخت دولت خواهد شد. و در صورت تعطیل شدن جایگاه های سوخت مستقل، بازار در نهایت انحصاری خواهد شد و قیمت بنزین در طی سال به 100 روبل به ازای هر لیتر افزایش خواهد یافت. وضعیت بحرانی می باشد، و زمان بسیار محدود، امروز در بسیاری از مناطق کشور، جایگاه های سوخت شروع به بسته شدن کردند. اتحادیه به کابینه وزرا، پیشنهاد می دهد که قیمت خرده فروشی سوخت را آزاد کنند، یا به عنوان اقدامی اضطراری، حالتی از کنترل دستی را در بخش عمده فروشی وارد کنند، که به جایگاه های عرضه سوخت، فرصت کسب درآمد مناسب را بدهند.