• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

کاهش توان خرید روس ها در ماه مه

تاریخ انتشار: 24 خرداد 1397

منبع:http://www.mk.ru/economics

برای دومین ماه متوالی، بررسی صورت حساب های شهروندان روسیه از فروشگاه ها نشان می دهد، که توان خریدشان کاهش یافته است. در مقايسه با ماه قبل، میزان خرید مردم روسیه در ماه مه به ازای هر نفر، 1.7 درصد، يا 9 روبل کمتر از ماه پیش بوده است. در ماه مه، شهروندان روسیه، به طور میانگین 521 روبل، برای هر بار خرید، صورتحساب دریافت کرده اند.

طبق نظریه محققان، با در نظر گرفتن تورم 0،4 درصدی، میانگین خرید شهروندان روسیه 2 درصد کاهش یافته است. بر اساس مطالعات، ماه گذشته روند "مصرف عقلانی" حفظ شده است، که در آن شهروندان روسیه سعی در صرفه جویی در خرید روزانه دارند.