• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

کاهش درآمد رستوران های مک دونالدز در روسیه برای اولین بار در طی 19 سال

تاریخ انتشار: 9 مرداد 1397

منبع:/tass.ru

سود خالص رستوران های مک دونالدز با پخت سریع، در سال 2017، 1/5 برابر، تا 2/88 میلیارد روبل، در مقابل آمار سال 2016 که 4/4 میلیارد روبل درآمد خالص داشتند، می باشد.

در عین حال، درآمد آنها 0/8 درصد، تا 66/27 میلیارد روبل کاهش داشته است، و درآمد شعبه های مک دونالدز مسکو 8/7 درصد، تا 14/6 میلیارد روبل افزایش داشته است.

در ماه اکتبر سال 2017، مدیر کل مک دونالدز در روسیه، الکسی سمنوف اطلاع داد، که قصد دارد در سال 2018 حدود 50 رستوران در روسیه افتتاح کند، همین تعداد شعبه مک دونالدز نیز در سال 2017 افتتاح شد.

اولین شعبه این رستوران در سال 1990 در مسکو افتتاح شد، و در حال حاضر 648 شعبه مک دونالدز در صد شهر روسیه وجود دارد.