• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

کاهش غیرمنتظره بنزین در شهر امسک

تاریخ انتشار: 19 خرداد 1397

منبع:http://www.omskinform.ru

قیمت بهترین مارک بنزین در شهر امسک، 30 کوپک ارزان شد. قیمت بنزین تا این لحظه، یک ماه کامل، افزایش شدید داشته است.

امروزه قیمت بنزین، مارک آ-ای 92، در جایگاه های بزرگ سوخت در شهر امسک، 30 کوپک ارزان شد. اگر پیش از این، قیمت این مارک بنزین، 40 روبل و 50 کوپک به ازای هر لیتر بود، اینک قیمت آن 40 روبل و 20 کوپک می باشد. این اولین کاهش نرخ بنزین در روسیه از ابتدای سال می باشد، تا این لحظه قیمت آن فقط افزایش داشته است. باید افزود، که قیمت بنزین در روسیه در ماه مه، 3-6 روبل افزایش داشته است. این موضوع، منجر به آن شد، که دولت اقدامات سریعی انجام دهد و جلسه ای را با شرکت های بزرگ نفتی برگزار کند.