• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

کاهش مخارج بخش دفاع، سلامت، فرهنگ و ورزش در سال 2019 توسط وزارت دارایی روسیه

تاریخ انتشار: 18 تیر 1397

منبع:http://tass.ru

تغییرات در سیاست بودجه سال 2019 روسیه، شامل کاهش در مخارج در بخش دفاع، سلامت، فرهنگ و ورزش و همچنین اقتصاد ملی خواهد شد. افزایش بودجه در بخش امنیت ملی و اجرای قوانین، بسیار ناچیز بوده است.

هزینه ها در بخش دفاع ملی می توانند حدود 14 میلیارد در مقایسه با سال گذشته، کاهش یابد و 20 میلیارد روبل در بخش بهداشت و سلامت کاهش یابد. انتظار می رود که در بخش امنیت ملی و اجرای قوانین، حدود 80 میلیارد روبل افزایش داشته باشد.