• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

کاهش 8 درصدی تعداد سهمیه برای اقامت موقت خارجی ها در روسیه توسط کابینه وزرای روسیه

تاریخ انتشار: 28 آبان 1397

منبع:https://life.ru

دولت فدراسیون روسیه، تعداد سهمیه برای اقامت موقت خارجی ها و افراد بدون تابعیت در روسیه برای سال 2019 را کاهش داد. اسناد مربوطه توسط نخست وزیر فدراسیون روسیه، دمیتری مدودوف به امضا رسیده است و در سایت کابینه وزرا منتشر شده است.

سهمیه اقامت موقت برای خارجی ها در سال 2019، 83480 می باشد که 6880 کمتر از سال 2018 است. در عین حال به ورود داوطلبانه شهروندان روسیه برای آمدن به روسیه مساعدت خواهد شد و نیازی سهمیه ندارد.