• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

کشورهای عضو بریکس می توانند به سیستم نقل و انتقالات مالی متصل شوند

تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1397

منبع:https://newsrussia.today

برنامه ریزی برای استفاده از سیستم نقل و انتقالات مالی، به منظور گسترش همکاری های بین سیستمی کشورهای عضو بریکس. در آتیه شرکت های فعال در محدوده بریکس می توانند عضو سیستم نقل و انتقالات مالی که مشابه سوئیفت می باشد، شوند.

چنین تصمیمی باعث افزایش امنیت داخلی کشورهای متحد و تنزل وابستگی به سوئیفت می شود، که پیش از آن اروپا، روسیه را تهدید به قطع سوئیف کرده بود. بانک های روسیه معتقد بر این امر هستند، که در صورت گسترش منطقه استفاده از این سیستم، زمینه افزایش جذب علاقه به استفاده بیشتر از این سرویس را فراهم خواهد کرد، که در پی افزایش استفاده کننده گان از این سیستم، جایگزین مناسبی برای سوئیفت خواهد شد. 

با انتقال اطلاعات از طریق سیستم نقل و انتقالات مالی – طبق قوانین استانداردهای بین المللی (ایزو، تجارت، اوراسیا، بریکس)، می شود هزینه ها را کاهش داد و از ایجاد وقفه در معاملات جلوگیری کرد.