• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

کند شدن رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه سوم سال به علت کاهش برداشت محصول

تاریخ انتشار: 3 آبان 1397

منبع:www.gazeta.ru

به گفته وزیر توسعه اقتصاد فدراسیون روسیه، ماکسیم آرشکین، مشکلات ناشی از برداشت محصول، 0/5 درصد در رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه سوم سال 2018، تاثیر گذاشته است.

وی بیان کرده است که بدون در نظر گرفتن محصولات کشاورزی، رشد تولید ناخالص داخلی روسیه 1/8 درصد می باشد.

وی همچنان تاکید کرد که کاهش برداشت محصول تاثیر منفی جدی بر ارقام تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

پیشتر گزارش داده شده بود، که وزارت توسعه اقتصاد در مورد افزایش تورم در ابتدای سال 2019 اخطار داده است.