• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

گازپروم احتمالا در طرح گاز مایع در ایران شرکت نماید

تاریخ انتشار: 24 آذر 1396

گازپروم احتمالا در طرح گاز مایع در ایران شرکت نماید(خبرگزاری تاس 2017/12/13)

به گزارش سرویس مطبوعاتی گازپروم پس از پایان سفر هیات "گاز پروم" به ایران به سرپرستی آلکسی میلر رئیس این کمپانی ، "گازپروم" نقشه راه تحقق طرحها درخاک ایران و یادداشت تفاهم در متقابل و همکاری متقابل  درخصوص طرح گاز مایع در ایران را امضا کرد. در چارچوب این سفر  دیدار کاری نیز با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران انجام گرفت. نقشه راه شامل آماده سازی روند تحقیقات مفهومی در راستای  تحقق طرحهای  استخراجی، حمل و نقلی و پالایشی میشود.