• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

گازپروم نفت جهت فعالیت در ایران کنسرسیوم ایجاد میکند

تاریخ انتشار: 8 دی 1395

گازپروم نفت جهت فعالیت در ایران کنسرسیوم ایجاد میکند (پایگاه اطلاع رسانی ایزوستیا 2016/12/28)

آلکساندر دیوکوف رئیس شرکت "گازپروم نفت"  در جمع خبری اظهار داشت که گازپروم نفت ساخت کنسرسیوم برای کار در ایران را بعید نمیداند. کنسرسیومها به مثابه ابزاری موثر برای کار شناخته شده اند. ما آماده مشارکت با دیگر کمپانی ها هستیم. البته ایجاد کنسرسیوم با دیگر شرکتهای روسی رد نمیشود. قبل ازهمه باید از طرف ایرانی قرار داد نفتی ایرانی ( شرایط جدیدی که دولت ایران به سرمایه گذاران خارجی ارائه میدهد) را دریافت کرد. من این قرار داد را ندیده ام و تردید دارم که شرکتهای نفتی دیگر هم آنرا دیده باشند. اکنون "گازپروم نفت" براساس یادداشت تفاهم منعقد شده در همایش تجاری تهران ، در دو معدن چشمه خوش و شانگوله مطالعات زمین شناسی و فنی اقتصادی انجام میدهد. براساس نتایج این ارزیابی ما برای کار در ایران تصمیم گیری خواهیم کرد. و پس از آن شاید قرار داد کشف و بهره برداری بین ما امضا گردد.