• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

"لوک اویل" و شرکت ملی نفت ایران دو یادداشت تفاهم بامضا رساندند (پایگاه اطلاع رسانی پرایم 2017/10/03)

تاریخ انتشار: 13 مهر 1396

"لوک اویل" و شرکت ملی نفت ایران دو یادداشت تفاهم بامضا رساندند (پایگاه اطلاع رسانی پرایم 2017/10/03)

به گزارش منبعی آگاه، در آغاز سفر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به روسیه ،کمپانی روسی "لوک اویل" و شرکت ملی نفت ایران دو یادداشت تفاهم بامضا رساندند. محتویات توافقنامه اول در ارتباط با فعالیتهای جستجو و کشف معادن نفت است. این سند با حضور بیژن زنگنه و وگیت الکپروف رئیس لوک اویل امضا شد. توافقنامه دوم بین لوک اویل و Khazar Exploration and Production Company زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران امضا گردید.