• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

20 تن سیب وارد شده از لهستان در منطقه تروسکایا روسیه دور ریخته شد.

تاریخ انتشار: 21 اسفند 1396

منبع:http://www.tver.aif.ru/incidents

 20 تن سیب وارد شده از لهستان در منطقه تروسکایا روسیه دور ریخته شد.

سیب ها در یک زمین دفع زباله در دوین غربی نابود شدند.

 20 تن سیب لهستانی در دوین غربی در منطقه تورسکایا دور ریخته شد. این خبر توسط سرویس نظارت بر دامپزشکی وبهداشت گیاهی منطقه ای فدراسیون روسیه منتشر شده است.

بر اساس اطلاعات بدست آمده بخش مطبوعات مرجع نظارتی در بازارهای تِوِر و تورژک برخی محصولات بی کیفیت خرید و فروش می شدند. کامیون حاوی سیب بدون داشتن گواهی های بهداشت و اسناد مربوطه که از ناحیه بلاروس وارد شده بود را کارکنان اداره امنیت فدرال منطقه ای، وزارت امور داخلی منطقه ای و گمرک تورسکایا متوقف کردند. متخصصین مشخص کردند که محصول تولید کشور لهستان می باشد.