• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

انواع آجر صنعتی

پیشنهاد دهنده: آیدا سرکاری

تاریخ پیشنهاد از: 30 شهریور 1394
لغایت: 26 بهمن 1394

نام کالا: انواع آجر صنعتی

ابعاد:

کشور:

تعداد:

واحد:

قیمت: 0

فایل پیوستی:موجود نیست

توضیحات: