• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

بیمه

نظام بیمه ای 
 
یکی از مهمترین بخشهای نظام اقتصادی هر کشور بخش بیمه است که تضمین کننده امنیت نظام اقتصادی و عناصر قانونی می باشد. به همین دلیل آگاهی از وضعیت نظام بیمه روسیه برای سرمایه گذاران و بازرگانان فعال در این کشور بسیار مهم است.
بخش بیمه در روسیه مانند سایر بخشهای خدمات مالی، تنها پیرو قوانین فدرال است و تحت نظارت نهادهای فدرال قرار دارد. قانون سازمان بیمه، موادی از قانون مدنی که ناظر بر جنبه های مهم بیمه است، موادی از قانون مالیات و قوانین وزارت دارایی، مبنای قانونی بخش بیمه روسیه را تشکیل می دهند. 
فعالیت بیش از هزار شرکت بیمه ای داخلی و خارجی اهمیت بخش بیمه در این کشور را آشکار می سازد. شرکتهای بیمه اینگستراخ، روس گستراخ، روسنو، مرکز بیمه روسیه، مسکو ری، پروگرس گرانت که جزو بیست شرکت بیمه برتر هستند، بخش بزرگی از بیمه بازار بیمه این کشور را در دسترس دارند. 
هفت شرکت بیمه روسی رتبه بین المللی دارند و ده شرکت بیمه ای برتر، 83.5 درصد بازار بیمه ای این کشور را در اختیار دارند. سهم بخش بیمه در کل تولید ناخالص داخلی کشور سه درصد است که سالانه پنج درصد رشد می کند.
موضوع ورود سرمایه های خارجی به صنعت بیمه، همواره در کشمکش بوده است. قوانین اولیه مربوط به بخش بیمه، محدودیتهای گسترده ای برای فعالیت شرکتهای بیمه سرمایه خارجی ایجاد می کند و هنوز هم شرکتهای بیمه خارجی نمی توانند برای بخشهای دولتی روسیه بیمه نامه صادر کنند. با این حال کلیه افراد حقیقی و حقوقی پس از ورود به روسیه می توانند جهت بیمه سلامتی و بیمه وسیله نقلیه یا انواع بیمه های دیگر به شرکتهای بیمه ای دولتی و خصوصی مراجعه نماید.
 
لینکهای مفید: