• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

حمل ونقل دریایی

حمل ونقل دریایی
راه دریایی یکی از کانالهای مهم ارتباط میان ایران و روسیه به ویژه در زمینه اقتصادی و بازرگانی است. کشتی های تجاری روزانه کالاهای بسیاری را میان دو کشور حمل می کنند. روسیه 102 هزار کیلومتر راه آبی دارد که 33000 کیلومتر آن قابل کشتیرانی است. در این کشور حدود 120 هزار رود جریان دارد که طول آنها به 230 هزار کیلومتر می رسد. رود ولگا با 3700 کیلومتر بزرگترین و طولانی ترین رودخانه روسیه است و بیشترین شهرهای بخش اروپایی روسیه نیز در حاشیه این رود و شعبات آن قرار دارند. راههای آبی قابل کشتیرانی اعم از رودخانه و کانالهای مصنوعی موجب اتصال دریاهای بالتیک، خزر و سیاه و مراکز مهم اقتصادی و صنعتی حاشیه این آبراه ها می شوند.  روسیه در حدود 42 هراز کیلومتر مرز آبی در سواحل سه اقیانوس دارد، این بخش نقش عمده ای در حمل و نقل بین المللی کالا  دارد. مهمترین بنادر دریایی روسیه عبارتند از:
- در دریای سیاه: بنادر نووروسیسک و توآپسه
- در دریای آزوف: بندر تاگانروک
- در دریای بالتیک: بنادر سن پترزبورگ، کالینینگراد، بالتیسک و وی بورگ
- در دریای سفید: بندر آرخانگلسک
- در دریای ژاپن: بنادر وانینو، ولادی واستوک، ناخودکا و بندر واستوچنی
- در دریای خزر: بنادر آستراخان و ماخاچ قلعه
 روسیه چون به اقیانوس آرام، دریای خزر، دریای بالتیک و دریای سیاه دسترسی دارد جزو کشورهایی است که زیرساختهای حمل و نقل دریایی پیشرفته ای دارند. بنادر آرخانگلسک، روستف نادن، مورمانسک، سنت پترزبورگ، آستراخان، کالینگراد، تیکسی، ایگارکا، ولادی واستوک، سوچی، نووروسیسک و ناخودکا مهمترین بنادر روسیه هستند.
 
منطقه آستراخان و بنادر این منطقه:
بندر آستراخان روسیه از جمله پایانه های دریایی این کشور در دریای خزر برای تجارت با ایران است. در ایران نیز بخش بزرگی از صادرات و واردات به روسیه از راه بنادر انزلی و امیرآباد در استانهای گیلان و مازندران انجام می شود. منطقه آستراخان، بخشی از ناحیه جنوب روسیه و وابسته به منطقه اقتصادی ولگا می باشد. واقع شدن این منطقه در تقاطع مسیرهای تجارت، بسترهای مناسبی را جهت توسعه زیرساخت های حمل و نقل منطقه فراهم آورده است. منطقه آستراخان یکی از قطب های استراتژیک و با اهمیت حمل و نقل می باشد. 
چگونگی عبور کشتی های ایرانی از کانال ولگا به این صورت است که کشتی های ایرانی که از بنادر شمالی ایران حرکت نموده و به آب های روسیه می رسند، در محل بویه 242 مبداء کانال ولگا به عنوان لنگرگاه خارجی توقف می نمایند. پس از ارائه اطلاعات لازم در خصوص محموله کشتی از سوی نماینده کشتیرانی ایرانی به ریاست اداره مرزبانی آستراخان، برای کشتی فوق مجوز ورود به کانال صادر شده و جهت جلوگیری از به گل نشستن کشتی، از سوی اداره بنادر آستراخان راهنما (پایلوت) اعزام می گردد. کشتی پس از طی مسافت 188 کیلومتر به لنگرگاه داخلی می رسد. لنگرگاه داخلی زیر پل قدیمی شهر آستراخان واقع شده است. به محض آماده شدن اسکله، به کشتی یاد شده اجازه داده می شود که در بندر مورد نظر پهلو بگیرد. 
هر کشتی که وارد کانال می شود باید مبلغی را به عنوان عوارض ورود به کانال و هزینه های بندری بپردازد و این مبلغ با توجه به وزن و حجم بار و این که در زمستان باشد یا تابستان متفاوت است. هزینه ها معمولاً مربوط به هزینه های بویه، ارتباطات تلفنی و تلکس، پایلوت داخلی، پایلوت خارجی، لایروبی کانال و غیره می باشد. این هزینه ها برای کشتی های روسی حدود یک سوم مبالغ فوق الذکر است. طول مسیرهای کشتیرانی رودخانه ای در حدود 4% جابجایی بار را در این کشور بر عهده دارند. حوضه رودخانه ای ولگا – کامنسک مهمترین حوضه رودخانه ای روسیه محسوب می شود. انتقال بارهای ایرانی از آستراخان به سایر شهرهای روسیه نیز با کامیون و قطار صورت می گیرد.
 
1) استریلتسکوی ترمینال  «Стрелецкое - Терминал» 
آدرس: روسیه، آستراخان، خیابان کاچویفسکوی، پلاک 2
شماره تلفن: 394351 (512)7+
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: "تروسوا" راه آهن پریولژسکی که در فاصله 17 کیلومتری بندر واقع است. این بندر دارای خط داخلی است که به ایستگاه "پراوی بِرِگ" (ساحل راست) متصل است.
ظرفیت سالیانه بندر: 150 هزار تن بار 
طول اسکله: 188 متر؛ عمق 4 متر؛ تعداد کشتی ها در اسکله: 2 فروند
تجهیزات: 3 جرثقیل با ظرفیت 10 تن، کار با جرثقیل شناور (با ظرفیت 16 تن امکان پذیر است)، بارکش ها موتوری و برقی هستند که انواع مختلف بار را می توانند جابجا کنند.
مساحت انبارهای روباز 2000 متر مربع است.
 
2)  کمپانی حمل و نقل آرمادا  «Грузовая компания Армада»
آدرس: روسیه، آستراخان، خیابان موسینا، پلاک 1
شماره تلفن:  577266 (512 (7+
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: "پراوی بِرِگ" راه آهن پریولژسکی، در فاصله 12 کیلومتری از بندر واقع است. بندر دارای خط داخلی راه آهن است.
ظرفیت سالیانه بندر: 150 تن بار 
طول اسکله: 175 متر؛ عمق 4 متر؛ تعداد کشتی ها در اسکله: یک فروند
تجهیزات: 4 جرثقیل با ظرفیت 10 و 16 تن؛ کار با جرثقیل شناور با ظرفیت 16 تن امکان پذیر است، بارکش ها موتوری و برقی هستند که انواع مختلف بار را می توانند جابجا کنند.
مساحت انبارهای روباز 6000 متر مربع و مساحت انبارهای مسقف 2500 متر مربع است.
 
3) ولگا موست «Волгомост» 
شماره تلفن: 574233 (512) 7+
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: "پراوی بِرِگ" راه آهن پریولژسکی، در فاصله 7 کیلومتری بندر واقع است. بندر دارای خط داخلی راه آهن است که به ایستگاه "پراوی برگ" وصل است.
ظرفیت سالیانه بندر: 500 هزار تن بار
طول اسکله: 190 متر؛ عمق 5/4 متر؛ تعداد کشتی ها در اسکله: 2 فروند
تجهیزات: 3 جرثقیل 8 تنی، کار با جرثقیل های شناور با ظرفیت 16 و 20 تن امکان پذیر است، بارکش ها موتوری و برقی هستند که انواع مختلف بار را می توانند جابجا کنند.
مساحت انبارهای روباز 5000 متر مربع و مساحت انبارهای مسقف 1200 متر مربع است.
 
4) یوگ ترمینال "ترمینال جنوبی"   «Юг-Терминал» 
آدرس: روسیه، آستراخان، خیابان پوشکینا، پلاک 70
شماره تلفن: 570977 (512) 7+
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: "پراوی بِرِگ" (ساحل راست) راه آهن پریولژسکی، در فاصله 7 کیلومتری بندر واقع است. بندر دارای خط داخلی راه آهن است که به ایستگاه "پراوی برگ" وصل است.
ظرفیت سالیانه بندر: 200 هزار تن بار
طول اسکله: 150 متر؛ عمق 5/4 متر؛ تعداد کشتی ها در اسکله: 1 فروند
تجهیزات: دو جرثقیل باری با ظرفیت 16 و 25 تن، کار با جرثقیل های شناور با ظرفیت 16 و 20 تن امکان پذیر است، بارکش ها موتوری و برقی هستند که انواع مختلف بار را می توانند جابجا کنند.
مساحت انبارهای روباز 17000 متر مربع و مساحت انبارهای مسقف 4000 متر مربع است.
 
5) بندر آستراخان یا "سالیانکا"  «Астраханский порт»
آدرس: روسیه، آستراخان، خیابان چرنیشفسکوگو، پلاک 14
شماره تلفن:  224811 (512) 7+
ظرفیت سالیانه بندر:700 هزار تن بار و 2/1 میلیون نفر مسافر. انواع بار و کانتینرها در بندر پردازش می شود.
منطقه باراندازی در ساحل راست رود ولگا (3039 کیلومتر)، کنار روستای سالیانکا واقع است. 
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: "پراوی بِرِگ" راه آهن پریولژسکی، در فاصله 4 کیلومتری بندر واقع است. بندر دارای خط داخلی راه آهن است که به ایستگاه "پراوی برگ" وصل است. در این بندر 24 واگن راه آهن همزمان پردازش می شود.  
طول اسکله: 454 متر؛ عمق:4 متر؛ تعداد کشتی ها در اسکله: 4 فروند
تجهیزات: 2 جرثقیل 5 تنی و 9 جرثقیل 10 و 16 تنی، جرثقیل شناور با ظرفیت 50 تن. بارکش ها موتوری و برقی هستند که انواع مختلف بار را می توانند جابجا کنند.
مساحت انبارهای روباز 17000 متر مربع و مساحت انبارهای مسقف 4000 متر مربع است.
همچنین اسکله های مخصوص مسافربری در ترکیب "آستراخانسکی پورت" هستند که یکی از آنان (اسکله اصلی) در ساحل چپ ولگا (شعبه شهری، اسکله شماره 17) واقع است و برای پذیرایی از کشتی های مسافربری گردشگری مسیر "آستراخان – نیژنی نوگورد – مسکو" اختصاص یافته است.
"ولگا – واستر" شرکت اصلی فعال در اسکله های "آستراخانسکی پورت" است. 
آدرس شرکت: خیابان آدمیرالتیسکایا،شماره  53 . 
شماره تلفن: 391365(512)7+، 227217(512)7+
این بندر دارای پست گمرکی و مرزبانی و قابل استفاده برای کشتی های غیر روس است. چند شرکت ایرانی در سهام این بندر شراکت دارند.
 
6) بندر بارگیری مرکزی «Центральный грузовой порт» 
در ساحل چپ ولگا (شعبه شهری – 2 کیلومتر) واقع است.
نزدیک ترین ایستگاه های راه آهن: "پراوی بِرِگ" راه آهن پریولژسکی در فاصله 8 کیلومتری و "کوتوم" در فاصله 5 کیلومتری از بندر واقع اند. بار از ایستگاه راه آهن به وسیله کامیون ها به اسکله رسانده می شود. 
طول اسکله: 521 متر؛ عمق 5/4 متر؛ تعداد کشتی ها در اسکله: 3 فروند
تجهیزات: 2 جرثقیل 10 تنی و یک جرثقیل با ظرفیت 16 تن. بارکش ها موتوری و برقی هستند که انواع مختلف بار را می توانند جابجا کنند.
انبارها: مساحت انبارهای روباز 1000 متر مربع و انبارهای مسقف 5000 متر مربع است.
این بندر دارای پست گمرکی و مرزبانی و قابل استفاده برای کشتی های غیر روس است.
 
7) بلوگا ترمینال «Белуга-Терминал» 
آدرس: روسیه، آستراخان، خیابان پوشکینا، پلاک 50 (ب)
شماره تلفن: 560777 (512) 7+             
E-mail: beluga@astranet.ru
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: "پراوی بِرِگ" راه آهن پریولژسکی در فاصله 5 کیلومتری بندر واقع است. بندر دارای خط داخلی راه آهن و لوکوموتیو است.
ظرفیت سالیانه بندر: 100هزار تن بار
طول اسکله: 90 متر؛ عمق: 4 متر؛ تعداد کشتی ها در اسکله: 1 فروند.
تجهیزات: دو جرثقیل 5 و 12 تنی و دو جرثقیل 25 تنی.
مساحت انبارهای روباز 16000 متر مربع و مساحت انبارهای مسقف 3000 متر مربع است.
 
8) ولگا پورت (بندر ولگا)«Волга-порт » 
آدرس: روسیه، آستراخان، خیابان سِچِنوا، پلاک 47
شماره تلفن: 561967 (512) 7+                
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: "پراوی بِرِگ" راه آهن پریولژسکی در فاصله 6 کیلومتری بندر واقع است. بندر دارای خط داخلی راه آهن است.
در یک بخش بندر سیلوی مخصوص باراندازی گندم و سایر انواع غلات (شرکت سهامی عام "آستراخانسکی زِرنُووی ترمینال") وجود دارد.
عمق 5 متر؛ تعداد کشتی ها در اسکله: 1 فروند کشتی برای بارگیری بارهای خشک و 1 فروند کشتی برای سیلو  
 
9) آلفا پورت «Альфа-порт» 
آدرس: روسیه، آستراخان، خیابان دزِرژینسکوگو، پلاک 36
شماره تلفن:  563844 (512)7+
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: "تروساوا" راه آهن پریولژسکی در فاصله 5 کیلومتری از بندر واقع است. بندر دارای خط داخلی راه آهن است که به ایستگاه "تروساوا" وصل است.
ظرفیت سالیانه بندر: 200 هزار تن بار
طول اسکله: 250 متر؛ عمق:5/4 متر؛ تعداد کشتی ها در اسکله: 2 فروند.
تجهیزات: جرثقیلهای اتومبیلی 75 و 40 تنی، دو جرثقیل نوع "ر.د.ک" با ظرفیت 20 تن، دو جرثقیل اتومبیلی با ظرفیت 20 تن. بارکش ها موتوری و برقی هستند که انواع مختلف بار را می توانند جابجا کنند
انبارها: مساحت انبارهای روباز 15000 متر مربع و انبارهای مسقف 1600 متر مربع است.
این بندر دارای پست گمرکی و مرزبانی و قابل استفاده برای کشتی های غیر روس است.
 
10) بندر ماهیگیری دریایی آستراخان  «Астраханский морской рыбный порт» 
آدرس: روسیه، آستراخان، خیابان آدمیرالتیسکایا، پلاک 43
شماره تلفن:  390016 (512)7+
این بندر دارای پست گمرکی و مرزبانی و قابل استفاده برای کشتی های غیر روس است.
بندر شامل سه منطقه باری ذیل با طول کل اسکله ها 847 متر است.
10-1) منطقه باری "تروسافسکی" (منطقه اصلی بارگیری)
آدرس: روسیه، آستراخان، خیابان دزِرژینسکوگو، پلاک 74 (ب)
شماره تلفن:  561896 (512)7+
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: "تروساوا" راه آهن پریولژسکی در فاصله 4 کیلومتری بندر واقع است.
بندر سالانه می تواند 2700 واگن راه آهن، 2000 کشتی و بیش از 300 هزار تن بار را پردازش نماید. بارهای اصلی (علاوه بر بارهای خطرناک) و فراورده های ماهی پایه گردش بار است. موقعیت خوب مناطق باری و تجربه کشتیرانی زمستانی امکان می دهد کاغذ، فلزات، پنبه نسوز، چوب و کانتینرها در طول سال باراندازی شود.
از سال 1995 تخصص اصلی بندر "آستراخانسکی مورسکوی ریبنی پورت"، پردازش بار و کانتینر به سمت ایران بوده است. وظیفه اصلی بندر جابجایی بار به شکل "واگن – انبار – کشتی" است. عملیات باری کنار اسکله بندر به وسیله جرثقیل های بندری و شناور صورت می گیرد.
طول اسکله: 400 متر، عمق کنار اسکله: 4 – 5/4 متر 
تجهیزات: 5 جرثقیل "گانتس" با ظرفیت 6 تن، دو جرثقیل "ک.پ.پ" – 10x5، 10x5، دو جرثقیل شناور، جرثقیل اتومبیلی 10 تنی، بارکش های موتوری 5/1-5 تنی و سایر بارکش ها. 
انبارها: بندر دارای انبار گمرکی روباز برای نگهداری کوتاه مدت بار است. شرکت های ترخیص "س.و.ت. – اینترناتسیونال" و "روکستسل" انبارهای مسقف خود را دارند. علاوه بر این، نقطه مرزبانی دولت روسیه در منطقه باری تروساوا افتتاح شد و پست گمرکی و سایر ادارات فعالیت می کنند.  
10-2) منطقه باری "بولدینسکی"
آدرس: شهر آستراخان، اسکله "بولدینسکایا" (تعطیل است)
طول اسکله: 223 متر
10-3) منطقه باری مخصوص باراندازی یخ و نمک (رود کیزان): 
آدرس: شهر آستراخان، خیابان براتسکایا، پلاک 28 (تعطیل است، ایست کشتی ها)
طول اسکله: 223 متر
 
11) و.ت.س. – پورت کارخانه کارل مارکس «ВТС-Порт»
این بندر در ساحل چپ ولگا واقع است.
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: "تروسوا"راه آهن پریولژسکی، در فاصله 8 کیلومتری و "کوتوم" در فاصله 5 کیلومتری بندر واقع اند.
تعداد کشتی ها در اسکله: 2 فروند
تحویل بار از ایستگاه راه آهن به بندر به وسیله کامیون ها صورت می پذیرد.
علاوه بر دو اسکله باری، دو اسکله دیگر برای تعمیر کشتی ها نیز وجود دارد که در آنان پهلوگیری کشتی ها امکان پذیر می باشد.
عمق کنار اسکله: 4 متر 
این بندر دارای پست گمرکی و مرزبانی و قابل استفاده برای کشتی های غیر روس است.
 
12)  شرکت تولیدات نفتی"لوک اویل نیژنولژسک" در آستراخان 
آدرس اداره: روسیه، آستراخان، خیابان فیولتوا، پلاک 44 
پایانه نفتی شماره 8 
آدرس: روسیه، خیابان بِختروا، پلاک 20 
در حال حاضر غیرفعال است و فقط برای توقف کشتی های نه چندان بزرگ از آن استفاده می شود.
پایانه نفتی شماره 5 
آدرس: روسیه، میدان "زاودسکایا"، پلاک 5 
دارای 4 پهلوگیر کاری است. باراندازی همه انواع محصولات نفتی به کشتی ها امکان پذیر است. عمق ها از 2 متر (اولین پهلوگیر) تا 5/3 متر (سومین پهلوگیر).
پایانه نفتی شماره 3 
دارای 6 پهلوگیر است (فقط یکی فعالیت می کند). باراندازی فقط محصولات نفتی سبک و نفت خام امکان پذیر است. پهلوگیر برای باراندازی نفت خام روزآمد گردیده است. عمق پهلوگیر 4 متر است.
 
13) ترمینال - کانتینر «Терминал-Контейнер» 
آدرس: روسیه، 414017، آستراخان، میدان "نفتیانیکوف"، پلاک 2 
شماره تلفن:  588131 (512)7+
پهلوگیر باری کنار کارخانه تعمیر کشتی "ترِتی اینترناتسیونال" است.
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: "تروسوا" راه آهن پریولژسکی در فاصله 13 کیلومتری از پهلوگیر واقع است. بار به وسیله کامیون های باری جابجا می شود.
ظرفیت سالیانه بندر:  100 هزار تن کانتینرهای بارهای اصلی
طول اسکله: 100 متر؛ عمق: 4 متر؛ تعداد کشتی ها در اسکله: 1 فروند
تجهیزات: 1 جرثقیل 27 تنی، بارکش ها موتوری و برقی هستند که بار را جابجا می کنند.
انبارها: مساحت انبارهای روباز 2000 متر مربع است.
 
14) بندر تجاری دریایی اولیا «Морской торговый порт Оля»    
آدرس: روسیه، آستراخان، خیابان وِتوشنیکوا، پلاک 66
شماره تلفن/نمابر:  584679 (512)7+
آدرس: روسیه، استان آستراخان، منطقه "لیمانسکی"، روستای اولیا، خیابان چکالوا، پلاک 27.  کدپستی: 416425
این بندر دارای دو منطقه باری ذیل است:
منطقه باری شماره یک: این منطقه در حومه روستای اولیا واقع است (فاصله از آستراخان تا این منطقه: 120 کیلومتر از طریق جاده اتومبیلی و 90 کیلومتر از طریق راه آبی)
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: "زنزلی" راه آهن پریولژسکی در فاصله 51 کیلومتری از آن منطقه واقع است.
منطقه باری شماره یک در شصت کیلومتری کانال ولگا-خزر در حومه روستای اولیا واقع است و از لحاظ ارضی با ایستگاه راه آهن پریولژسکایا مجاور است و از طریق جاده ماشین رو 15 کیلومتری با بزرگراه "آستراخان – ماخاچ قلعه" متصل می شود.
این بندر دارای پست گمرکی و مرزبانی و قابل استفاده برای کشتی های غیر روس است.
منطقه باری شماره یک در فاصله 51 کیلومتری از راه های ورودی خود واقع است که با ایستگاه راه آهن "زنزلی" مجاور هستند. در راه های ورودی دو خط راه آهن (ظرفیت هر خط 14 واگن) وجود دارد.
منطقه باری شماره یک دارای اسکله 330 متری است. عرض بخش پشت اسکله 110 متر است. کل محوطه پوشش بتونی دارد. همزمان دو فروند کشتی با ظرفیت 5000 و 1000 تن می تواند پردازش شوند. عمق کنار اسکله 4 متر است.
تجهیزات: این منطقه باری به دو جرثقیل 20 تنی و دو جرثقیل 25 تنی مجهز است.
اسکله برای پذیرش و پردازش کشتی های باری – مسافربری رو-رو شرکت "کاسپین تراکر لاین" در سمت بنادر ترکمنباشی (ترکمنستان) و انزلی (ایران) فعالیت می کنند. کشتی های رو- رو، اتومبیل های باری و سواری و کانتینرها را هفته ای یک بار حمل و نقل می کنند.
نقطه مرزبانی روسیه، پست گمرکی و سایر ادارات در آن منطقه باری فعالیت می کنند.
کارهای ساختمانی مربوط به افزایش طول اسکله منطقه باری شماره یک تا 430 متر (تا ظرفیت 720 هزار تن) ادامه دارد.
منطقه باری شماره 2: منطقه باری شماره 2 در جزیره "زایاچی" در مصب رودخانه ولگا واقع است.
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: "تروسوا" راه آهن پریولژسکی، در فاصله 7 کیلومتری از آن منطقه واقع است.
منطقه باری شماره دو دارای اسکله 254 متری است؛ عرض بخش پشت اسکله 50 متر است.
تجهیزات: به دو جرثقیل 20 تنی و یک جرثقیل 25 تنی مجهز است.
انبارها: منطقه باری شماره دو 4 انبار مسقف 340، 2500، 2500 و 2000 متری (مربع) دارد.
 
بندر ماخاچ کالا (ماخاچ‌قَلعه):
ماخاچ‌قَلعه پایتخت جمهوری خودمختار داغستان است. این شهر در غرب ساحل دریای خزر واقع شده‌است و بندر ماخاچ کالا در آن قراردارد. این بندر دارای توان بارگیری در کل سال است. 
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: ایستگاه راه آهن ماخاچ قلعه، بار به وسیله کامیون های باری جابجا می شود.
ظرفیت سالیانه بندر:  90 هزار تن کانتینرهای بارهای اصلی
تعداد کشتی ها در اسکله: 1 فروند
تجهیزات: 1 جرثقیل 27 تنی، بارکش ها موتوری و برقی هستند که بار را جابجا می کنند.
انبارها: مساحت انبارهای روباز 2000 متر مربع است.
آدرس: جمهوری داغستان، شهر ماخاچ قلعه، خیابان پورت شوسه، شماره 5
کدپستی: 367000
تلفن: 700298 (722)7+
فکس:  700688 (722)7+
ایمیل: E-mail: mmmtp@mail.ru.